עיצוב ברושור בעל שתי כנפיים – עבור ישיבת ההסדר מעלות