עיצוב לוגו ובניית שפה גרפית ממתגת עבור ליהי בן ארי

עיצוב לוגו ובניית שפה גרפית לניירת וכרטיס ניקוב עבור ליהי בן ארי