עיצוב כריכות ועימוד ספרי ילדים מתוך פרוייקט "סגנון על גבי לבן"

עיצוב סדרת ספרי ילדים מתוך פרוייקט "סגנון על גבי לבן"

עיצוב ועימוד ספרי ילדים מתוך פרוייקט "סגנון על גבי לבן"

עיצוב ועימוד ספרי ילדים מתוך פרוייקט "סגנון על גבי לבן"