עיצוב סדרת הספרים  "סגנון על גבי לבן" פרוייקט 2

    עיצוב כריכות עבור סדרת הספרים  "סגנון על גבי לבן" פרוייקט 2

    עיצוב כריכות עבור סדרת הספרים  "סגנון על גבי לבן" פרוייקט 2

    עיצוב סדרת הספרים "סגנון על גבי לבן" פרוייקט 2