עיצוב דיסק "אורייתא בניגונא" ניגונים מתוך בית המדרש של ישיבת ההסדר צפת