עיצוב ברושור לכבוד ראש השנה . ברושור בעל שתי כנפיים עבור ישיבת ההסדר צפת